FC Santa Claus AC – Ajax

RoPS/2 – FC Santa Claus AC

FC Santa Claus AC – TP-47

Haupa/2 – FC Santa Claus AC

Ajax/2 – FC Santa Claus AC

FC Santa Claus AC – FC Wimma

Ajax – FC Santa Claus AC

Fc Santa Claus AC – Rops/2